دسته‌ها
خرید

خرید دستبند 3 هزار برگ از 20 هزار برگ گمشده بازآوری شد

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در رابطه با
20 هزار مدرک مفقوده مجلس در تأمین اجتماعی گفت: 3 هزار برگ از این مدارک
باز آوری شده که اخبار خوبی از سازمان تأمین اجتماعی منتقل نمی‌کند.

به گزارش خانه ملت، علیرضا محجوب توضیح داد:
هنوز امیدواریم به مدارک گمشده مجلس در سازمان تأمین اجتماعی دسترسی پیدا
کنیم، اما این اتفاق صورت نگرفته و در راستای تلاش‌هایمان تنها توانسته‌ایم
3 هزار برگ از مدارک را بازآوری کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در رابطه با این اسناد جدید
گفت: در حال حاضر و طبق آیین‌نامه نمی‌توان گزارشی ارائه داد و بعد از
جمع‌بندی نهایی، گزارش هیأت تحقیق و تفحص به اطلاع عموم خواهد رسید اما
مدارک رسیده اخبار خوبی را حکایت نمی‌کنند البته در این رابطه فردا گزارشی
به مجلس ارائه خواهد شد.

وی افزود: بعد از رسیدگی‌های بیشتر گزارش نهایی آماده و تقدیم کمیسیون
اجتماعی خواهد شد تا در نهایت این کمیسیون مفاد گزارش را بازخوانی کرده و
اظهار نظر کند.

عضو کمیسیون اجتماعی با  اشاره به زمان محدود هیأت برای بررسی، یاد آور
شد: ما همچنان خواهان دریافت اطلاعات از منابع آگاه هستیم و از ابتدای مهر
ماه بررسی‌های نهایی روی اطلاعات بدست آمده انجام می‌دهیم تا در کوتاه‌ترین
زمان ارائه اطلاعات داشته باشیم.