دسته‌ها
خرید

خرید دستبند پیام توئیتری ظریف به مناسبت روز جهانی صلح

وزیر خارجه کشورمان به مناسبت روز جهانی صلح در صفحه توئیتری منسوب به وی بر حذف خشونت و افراط گرایی و نیز اهمیت گفتگو تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر ظریف به مناسبت روز جهانی صلح در صفحه توئیتری منسوب به وی بر حذف خشونت و افراط گرایی و اهمیت گفتگو تاکید کرد.محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به مناسبت روز جهانی صلح  نوشت:«در روز بین المللی صلح به فرزندان خود  بیهوده بودن جنگ، طرد افراط گرایی و ضرورت گفتگو و تعامل را آموزش دهیم.»