دسته‌ها
خرید

خرید دستبند پيروزي سوريان در انتخابات کميسيون فيلا

حميد سوريان به عضويت کميسيون ورزشکاران فدراسيون جهاني کشتي درآمد.انتخابات کميسيون ورزشکاران فيلا شب گذشته در بوداپست مجارستان به پايان رسيد و از بين 19 کانديدا، هفت ورزشکار به عضويت کميسيون ورزشکاران فدراسيون جهاني کشتي درآمدند که در بين اسامي برتر، سه قهرمان المپيک از جمله حميد سوريان دارنده شش مدال طلاي جهان و المپيک از ايران در اين انتخابات پيروز شدند.به گزارش ايسنا، هفت ورزشکار انتخاب شده براي کميسيون ورزشکاران فيلا به ترتيب راي:1- ماريا پروولاراکي از يونان (101 راي) – دارنده مدال برنز کشتي زنان جهان2- کارول هوين از کانادا (100 راي) قهرمان کشتي زنان المپييک پکن و برنده مدال برنز المپيک لندن3- جيک هربرت از آمريکا(97 راي) دارنده مدال نقره 2009 کشتي آزاد مردان4- کائوري ايچو از ژاپن (91 راي) برنده 11 طلاي کشتي زنان جهان و المپيک5- کريستوفر گينو از فرانسه(87 راي) برنده مدال برنز کشتي فرنگي در المپيک پکن6- حميد سوريان از ايران (81 راي) دارنده 6 مدال طلاي کشتي فرنگي جهان و المپيک7- تاماش لورينچ از مجارستان (80 راي) نايب قهرمان کشتي فرنگي المپيک لندن