دسته‌ها
خرید

خرید دستبند ساعت‌ هایتان را یک ساعت عقب بکشید

ساعت رسمی کشور از ساعت 24 شنبه، سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده شد.به گزارش «»، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب مهرماه سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب برگردانده شد تا معنای تلویحی آن تکرار ساعت 24 بوده و معنای عامه پسند آن، افزایش زمان استراحت شبانه برای امشب باشد.گفتنی است بر اساس ماده واحده قانون تغییر ساعت، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.