دسته‌ها
خرید

خرید دستبند امکان صدور شناسنامه با درج نام والدین واقعی

نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی صبح امروز یک شنبه‌ی مجلس شورای اسلامی و در جریان اصلاح لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مقرر کردند که کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای صدور شناسنامه‌ی جدیدی را با درج نام والدین واقعی کنند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد از لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ماده‌ی 22 این لایحه را به این شرح اصلاح کردند.بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره‌ی ثبت احوال و اداره‌ی بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود . اداره‌ی ثبت احوال مکلف است نام و نام خوانوادگی و یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.به موجب این مصوبه اداره‌ی ثبت احوال مکلف است شناسنامه‌ی جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.در تبصره‌ای از این ماده مقرر شد که کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای صدور شناسنامه‌ی جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی مورد درخواست وی در صورت معلوم نبودن والدین واقعی از اداره‌ی ثبت احوال بنماید.نمایندگان مجلس، با 148 رای موافق، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده‌ی حاضر این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.