دسته‌ها
خرید

خرید دستبند افاضلي مدير فني تيم فوتبال اميد شد

هومن افاضلي به عنوان مدير فني تيم فوتبال اميد ايران انتخاب شد.هومن افاضلي از سوي علي کفاشيان به عنوان مدير تيم فوتبال اميد ايران تا پايان سال انتخاب شد.به گزارش فارس، افاضلي هم اکنون عضو کميته فني فدراسيون فوتبال است و در گذشته نيز سرمربي تيم اميد ايران بوده است.در حال حاضر عليرضا منصوريان سرمربي تيم اميد ايران است و اين تيم خود را براي حضور در رقابت‌‌هاي زير 22 سال که دي‌ماه در عمان برگزار مي‌شود آماده مي‌کند.