دسته‌ها
خرید

خرید دستبند 3 حکم جدید وزیر بهداشت برای دانشگاهها

وزیر بهداشت با صدور احکام جداگانه ای روسای 2 دانشگاه و 1 دانشکده پزشکی را منصوب کرد.به گزارش مهر، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی با صدور احکامی روسای دانشگاههای علوم پزشکی یزد، ساوه و بجنورد را منصوب کرد.براساس این احکام دکتر محمدرضا میر جلیلی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یزد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این حکم  از زحمات دکتر میرمحمدی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد در طی تصدی مسئولیت این دانشگاه قدرانی کرده است.وی همچنین در حکم دیگری سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه را منصوب کرد طی حکم وزیر بهداشت، دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب شد.دکتر ابراهیم گلمکانی نیز با حکم دکتر هاشمی به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد) منصوب شد.