دسته‌ها
خرید

خرید دستبند نامه اعتراض‌آميز پرسپوليس به فدراسيون فوتبال

با دستور باشگاه پرسپوليس نامه‌اي را براي فدراسيون فوتبال و کميته داوران آماده ارسال کرده که در آن خواهان روشن شدن تکليف قضاوت قهرماني در داوري روز گذشته شد.پس از قضاوت بحث‌انگيز محسن قهرماني در ديدار روز گذشته پرسپوليس و سپاهان و اخراج ميثم حسيني واکنش‌هاي شديدي از سوي دايي و محمد رويانيان به نحوه قضاوت اين داور صورت گرفت.به گزارش فارس، در همين راستا امروز با دستور رويانيان در جلسه‌ داخلي نامه‌اي براي فدراسيون فوتبال، کميته انضباطي و داوران آماده ارسال شد. در اين نامه رويانيان از فدراسيون فوتبال خواسته تا با آناليز و بررسي بازي روز گذشته نظر نهايي خود را در خصوص قضاوت محسن قهرماني اعلام کند.رويانيان اعلام کرده که به زودي منتظر جواب نامه خود است و تا حصول نتيجه نهايي دست بردار داوري روز گذشته نخواهد بود، او حتي اعلام کرده که آمادگي حضور در فدراسيون فوتبال و کميته داوري درباره دفاع از باشگاه پرسپوليس را دارد.