دسته‌ها
خرید

خرید دستبند طعم شيرين قهرماني گواراي وجود كشتي

 عجيب و عجب كه اين مردم و البته برخي از اين مردم خيلي خوب بلدند رنگ عوض كنند و در چشم بر هم زدني از چب به راست و از راست به چپ بغلتند. كشتي آزاد ايران قهرمان جهان شد و اين درحالي بود كه بسياري از افرادي كه با متوليان فدراسيون عناد داشتند قبل از مسابقات در خوشبينانه ترين حالت، ايران را دو يا سوم مي دانستند و حتي در حاليكه وزن 74 تا هنوز باقي مانده بود گزارشگر و مفسر و كارشناس سيما از مجارستان در گزارش خود اعلام كرد كه ما به هيچ عنوان شانس قهرماني نداريم! حتي مجري برنامه از جناب كارشناس سوال كرد آقاي…. ما هنوز وزن 74 كيلو را داريم و اگر او بتواند به فينال برسد و كشتي گير روس هم حذف شود ما قهرمانيم كه آقاي كارشناس هميشه گزارشگر و هميشه در سفر با قاطعيت گفت كه نه كشتي گير روس كشتي گيري است كه ببازد و نه كشتي گير ما شانس رسيدن به فينال را دارد.(نقل به مضمون گزارش صداوسيما). به هر حال از جناب كارشناس سيما انتظار مي رفت كه يك درصد شانس را باز بگذارد ولي از آنجا كه خيلي چيزا بايد از تاريخ آموخت اي كاش ما از اين اشتباهات درس بگيريم. در هر حال تيم ملي كشتي آزاد ايران در حالي بعد از نيم قرن خارج از خانه سرود قهرماني خواهند كه برخي از همين دوستان هنوز هم شوكه اند و در اين فكرند كه چگونه آن همه هجمه و بذر نااميدي كه پاشيدند را جمع كنند چون نشان مي دهد هر چقدر اين طيف سياه نمايي كردند كشتي گيران ما قاطعانه تر به روي تشك رفتند. حالا تيم ملي كشتي آزاد كه به قول مجري صدا و سيما با عدس پلو اردوها را سپري مي كردند قهرمان جهان شده و اين قهرماني باعث شده تا صاحبان زيادي پيدا كند. امروز همان كساني كه معتقد بودند با اين هجمه هايي كه به فدراسيون آمده محال است تيم ملي قهرمان شود خود را صاحب اين قهرماني مي دانند و آن را به نام خود ثبت و ضبط مي كنند. اما وجدان هاي آگاه و بيدار مي دانند كه اين قهرماني ماحصل صبر و تحملي است كه پرسنل فدراسيون كشتي متحمل شدند، ايستادگي مديران فدراسيون است كه در برابر زخم زبان ها خم به ابرو نياوردند، تلاش كادرفني و درايت آنهايي است كه بدور از جنجال فقط به قله افتخار مي انديشيدند ، زحمات و مرارت هايي است كه كشتي گيران ما در خانه كشتي و در اوج تنهايي و مظلوميت و بي پولي وزارت ورزش كشيدند و نبايد ديگراني را كه در روز ورود تيم ملي در فرودگاه شيك پوشيده بودند و مقابل دوربين ها مانور مي دادند در اين قهرماني سهيم دانست. كشتي ايران بدون شك راه خود را پيدا كرده و با ايستادگي مرداني مانند رسول خادم، غلامرضا محمدي، رضا لايق، عليرضا رضايي رضايي، محمد طلايي و پشتوانه سازي و حمايت هاي فدراسيون كشتي در برابر افراد مغرض و كارناشناس است و بايد به همه مردم خوب ايران عزيز كه خوب را از بد تشخيص مي دهند تبريك گفت. اين شرايط را بايد حفظ كرد تا همچنان در بازيهاي آسيايي اينچوان و المپيك ريو آقاي كشتي جهان باشيم و اين با توجه به شايستگي و خمير مايه ايي كه در جمع حاضر هست ميسر خواهد بود.