دسته‌ها
خرید

خرید دستبند سومین «دانشجو» با استعفا رفت

پس از آنکه کامران دانشجو، وزیر سابق علوم با تغییر دولت و فرهاد دانشجو، رئیس سابق دانشگاه آزاد با عزل از ریاست مجموعه‌های دانشجویی کنار رفتند، خسرو دانشجو تنها برادری بود که ریاست در اختیار داشت؛ هرچند ریاست او به فراگیری دو برادر دیگر نبود.به گزارش «»، دکتر خسرو دانشجو که ریاست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد را عهده‌دار بود، از سمت خود کنار رفت تا برخلاف سال گذشته که سه برادران دانشجو در راس هم مدیریتی مجموعه های بزرگ دانشجویی قرار داشتند، امروز هر سه با ریاست بدرود گفته باشند.وی که در آستانه آغاز سال تحصیلی پست خود را ترک گفته، درباره چگونگی کنار رفتن از پست خود گفت: دوشنبه هفته گذشته، قبل از اینکه اخوی [فرهاد دانشجو]
از دانشگاه آزاد برود، استعفا دادم که با آن نیز موافقت شده است.رئیس سابق واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد دلیل استعفای خود را گرفتاری های شخصی عنوان کرد و درباره برنامه خود بعد از استعفا گفت: من عضو هیات علمی دانشگاه هستم و به کار خودم باز خواهم گشت.