دسته‌ها
خرید

خرید دستبند خبر بد براي جلالي و تراکتورسازي

هافبک تراکتورسازي به دليل مصدوميت پاي راست يک ماه از ميادين به دور خواهد بود.علي کريمي در تمرين هفته گذشته تراکتورسازي از ناحيه همسترينگ پاي راست دچار آسيب ديدگي شد.به گزارش فارس، شماره هشت تراکتورسازي به همين خاطر از پاي خود MRI گرفت تا وضعيت مصدوميتش مشخص شده است.با توجه به عکس هاي گرفته شده مشخص شد که قسمتي از همسترينگ پاي علي کريمي دچار پارگي شده است و اين بازيکن براي يک ماه دور از ميادين است. کريمي فردا به تبريز باز مي گردد تا مراحل درماني خود را آغاز کند.بدين ترتيب طبق اعلام رسول صادق معاونت پزشکي تراکتورسازي علي کريمي حدود 4 هفته، يک ماه از ميادين دور است. وي در ديدار روز گذشته تراکتورسازي هم مقابل داماش هم غايب بود.