دسته‌ها
خرید

خرید دستبند جوان بي گناه قرباني سوءظن مرد شيشه اي

 مرد شيشه اي که به قصد قتل همسر مطلقه اش، به همراه چند نفر ديگر با قمه و شمشير وارد منزلي شده بود و در يک نزاع خونين جوان بي گناهي را کشته و ۲نفر ديگر را نيز مجروح کرده بود، همه اتهامات خود را پذيرفت و مدعي شد به هنگام جنايت در يک دستم چاقو و در دست ديگرم قمه بود! به گزارش خراسان، متهم ۵۳ساله اين پرونده جنايي در آخرين جلسه بازجويي خود به قاضي ويژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه گفت: حدود ۶ماه قبل همسرم را طلاق دادم اما بعد متوجه شدم که او دختر ۱۳ساله ام را که با او زندگي مي کند با خود به مکان هايي که من دوست ندارم، مي برد.به همين خاطر چند روز به دنبال آ ن ها گشتم ولي او را پيدا نکردم تا اين که روز حادثه موضوع را براي برادرم (الف) تعريف کردم. او به من گفت من خودم مي روم و دخترت را باز مي گردانم. گفتم صبر کن با هم و با موتورسيکلت برويم. ولي برادرم گفت شما ناراحت هستيد بمانيد من به دنبال شوهر خواهرم مي روم و با خودروي پرايد او به دنبال دخترت مي روم. پس از آن من هم پشت سر آن ها يک خودروي عبوري را به طور دربست کرايه کردم و به منزلي در خيابان طبرسي که احتمال مي دادم همسرم و شوهرش در آن جا باشند، رفتيم. هرچه در زدم کسي در را باز نکرد. از روي در بالا رفتم و فرياد زدم که در اين هنگام زني در را باز کرد و من به همراه برادرم وارد شديم.من با کاردي که در دست داشتم مرحوم، برادرش و خواهرش را مجروح کردم و با خودرو متواري شديم. وي در پاسخ به سوال قاضي اسماعيل شاکر که چه کساني وارد منزل شدند، گفت: من و برادرم که زنجير در دست داشت وارد شديم و هر دو راننده در بيرون بودند اما هر ۳نفر را من با چاقو و قمه زدم. آن روز شيشه هم مصرف کرده بودم و کسي ديگر دخالت نداشت اکنون هم از کار خودم پشيمان هستم. همسر سابق مرد ۵۳ساله نيز در بازجويي ها گفت:شوهر سابقم معتاد بود و هميشه در زندان به سر مي برد. او مخارج زندگي را تأمين نمي کرد. به همين خاطر هم مجبور شدم از او طلاق بگيرم و دوباره ازدواج کردم.مقام قضايي سوال کرد: هنگام درگيري و نزاع منجر به قتل شما کجا بوديد؟ گفت: من و شوهرم به همراه دخترم در منزل بوديم که يکي از دوستانم تماس گرفت و گفت شوهر سابقت دنبال تو مي گردد بايد فرار کني! من هم دخترم را برداشتم و به منزل پدرم رفتم که بعد متوجه درگيري و قتل مرحوم بهرماني شدم.همسر سابقم فکر کرده بود که من در منزل آن ها هستم! برادر متهم اصلي پرونده نيز گفت: ما ۴نفر بوديم که در منزلي واقع در خيابان طبرسي رفتيم. فکر مي کرديم همسر سابق برادرم در آن جا حضور دارد ولي تنها من و برادرم وارد شديم که برادرم ۳نفر را با کارد زد و بعد متوجه شديم که يکي از آن ها در بيمارستان جان باخته است. اين گزارش حاکي است، پس از دفاعيات متهمان، اولياي دم نيز خواستار قصاص متهم به قتل شدند و بدين ترتيب پزشکي قانوني هم پس از معاينه متهم، سلامت روحي و رواني او را تأييد کرد.پرونده متهم به قتل که سوابق کيفري زيادي نيز دارد، پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به دادگاه کيفري خراسان رضوي ارسال شد. در کيفرخواست صادره از سوي نماينده دادستان عمومي و انقلاب براي متهم رديف اول به اتهامات يک فقره قتل عمدي، شرکت در نزاع دسته جمعي منجر به قتل، ايراد ضرب و جرح، تخريب شيشه منزل شاکيان، استعمال موادمخدر و ورود به عنف به منزل شاکيان، تقاضاي مجازات شده است. همچنين ۷متهم ديگر اين پرونده نيز با اتهاماتي از قبيل شرکت در نزاع و استعمال موادمخدر رو به رو هستند. بنابر گزارش خراسان، متهمان اين پرونده جنايي به زودي در دادگاه کيفري خراسان رضوي پاي ميز محاکمه خواهند نشست.