دسته‌ها
خرید

خرید دستبند اعتراف سپاهان به حرکت زشت بازیکن خود

هر چند حرکت جهان عالیان منجر به گلزنی نشد اما این باشگاه اصفهانی بر خود لازم می‌داند به دلیل حرکت وی که به دور از بازی جوانمردانه بود، از هواداران فوتبال عذرخواهی کرده و به همگان اطمینان دهد با تشکیل کمیته انضباطی باشگاه و جریمه‌ای سنگین، با بازیکن خاطی خود برخورد می‌‌کند. یکی از اتفاقات زشت بازی دیشب پرسپولیس و سپاهان صحنه ای بود که امید جهان عالیان  وقتی بنگر به خاطر مصدومیت یکی از بازیکنان سپاهان بازی را نگه داشت به ناگهان توپ را برداشت و به سمت دروازه پرسپولیس حرکت کرد تا به نوعی ناجوانمردانه گل دوم پرسپولیس را به ثمر برساند. حرکتی که موجب شگفت زده شدن نه تنها بازیکنان پرسپولیس بلکه خود سپاهانی ها هم شد اما باشگاه سپاهان هم در برخورد با این حرکت جهان عالیان اعلام کرده این حرکت در تناقض با مکتب سپاهان است و به زودی جلسه کمیته انضبلاطی تشکیل می‌شود و این  بازیکن را جریمه سنگین خواهد کرد. مهر در این باره به نقل از باشگاه سپاهان نوشت «هر چند حرکت جهان عالیان منجر به گلزنی نشد اما این باشگاه اصفهانی بر خود لازم می‌داند به دلیل حرکت وی که به دور از بازی جوانمردانه بود، از هواداران فوتبال عذرخواهی کرده و به همگان اطمینان دهد با تشکیل کمیته انضباطی باشگاه و جریمه‌ای سنگین، با بازیکن خاطی خود برخورد می‌‌کند.»