دسته‌ها
خرید

خرید دستبند متهم به قتل جوان نوازنده پاي ميز محاکمه

مردي که متهم است در نزاعي دسته جمعي يک نوازنده افغان را به قتل رسانده است در جلسه محاکمه، انگيزه اش را از ارتکاب اين جنايت دفاع از برادرش اعلام کرد.به گزارش خراسان، در اين جلسه که صبح ديروز در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورا… عزيز محمدي برگزار شد، ابتدا نماينده دادستان به قرائت کيفرخواست پرداخت و در دفاع از آن گفت: در اين پرونده جان محمد، 37 ساله متهم است پنجم فروردين 88 در جريان نزاعي دسته جمعي در شهريار مرد ديگري به نام ميراحمد را با ضربات چاقو کشته است. او در مراحل مختلف تحقيقات اتهامش را پذيرفته است. بنابر اين تقاضاي کيفر او را دارم.سپس اولياي دم خواستار قصاص متهم شدند و در ادامه جان محمد در جايگاه ايستاد و اين نزاع مرگبار را اين طور توضيح داد: ميراحمد نوازنده دوتار بود و پسري نوجوان به نام نجيب هم با او کار مي کرد. او نجيب را اذيت مي کرد و سر همين موضوع برادرم با ميراحمد اختلاف داشت. روز حادثه برادرم با من تماس گرفت و گفت با ميراحمد دعوايش شده است. او گفت آنها حدود 20 نفر هستند. من هم 30 نفر از دوستانم را جمع کردم و به کمک برادرم رفتم. در اين درگيري من با ميراحمد رودررو شدم و با چاقو دو ضربه به شکمش زدم. من براي دفاع از برادرم وارد اين درگيري شدم. اما حالا از کرده ام پشيمانم و از خانواده مقتول مي خواهم من را ببخشند. در پي اظهارات متهم به قتل رئيس دادگاه ختم دادرسي را اعلام کرد و هيئت قضات وارد شور شدند.