دسته‌ها
خرید

خرید دستبند 70 درصد شهرداری‌های کشور ورشکسته هستند

وزیر کشور درباره وجود مشکلات در دولت‌های نهم و دهم برای پرداخت بودجه شهرداری تهران به ویژه بخش حمل و نقل عمومی گفت: به دلیل اینکه درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد 70 درصد شهرداری‌های کشور امروز ورشکسته هستند.به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها و ثابت ماندن درآمدها، نمی‌توانیم از بودجه عمومی کمک چندانی به شهرداری‌ها داشته باشیم و با توجه به ضعیف شدن شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، مدیریت نامناسب در سطح کلان و پایین بودن بهره‌وری‌ها، شهرداری‌ها با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.به گفته وی، برنامه وزارت کشور این است که با کمک خود شهرداری‌ها، مجلس و ایجاد مشارکت‌ها، درآمدهای پایدار را برای شهرداری‌ها فراهم کند.وزیر کشور تاکید کرد: قانون هر چقدر بودجه برای شهرداری‌ها تعیین کند، وزارت کشور مدافع آنها خواهد بود.موافق حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت هستمرحمانی فضلی در پاسخ به این که وضعیت انتخاب شهرداران به چه صورت خواهد بود و آیا شهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور می‌یابد؟ ‌گفت: شهرداران فعلی بر اساس بقای حکومت‌ها تا زمانی که فرد جدیدی تعیین نشده است به کار خود ادامه می‌دهند و بعد از تعیین فرد جدید این جایگزینی انجام می‌شود.وی در مورد حضور شهردار در هیات دولت نیز گفت: باید دولت و شخص رییس جمهور تصمیم بگیرند، اما از نظر بنده یقینا تهران شهر مهمی است و فعالیت‌های شهرداری آن نیز مهم است. مشارکت شهرداری تهران می‌تواند کارها را راحت‌تر پیش ببرد؛ من موافق هستم، اما تصمیم نهایی را دولت می‌گیرد.رحمانی فضلی در خصوص ارتقای سطح نشاط اجتماعی در استان‌های کشور و برنامه وزارت کشور در این باره نیز اظهار کرد: با توجه به وجود دستگاه‌های متولی در این حوزه، وزارت کشور نقش هماهنگ کننده را دارد و با توجه به نقش حاکمیتی که بر عهده دارد، بحث فرهنگی به عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری می‌شود و اثرگذاری در حوزه‌های فرهنگی را افزایش می‌دهیم.نیازها و مطالبات مردم را با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، شناسایی می‌کنیموی با تاکید بر ایجاد ارتباط با مردم شهرها و روستاهای کشور گفت: نیازها و مطالبات مردم را با توجه به تفاوت‌های فرهنگی که وجود دارد شناسایی می‌کنیم. البته فرهنگ ملی و اسلامی ما فرهنگ قالب است و طیف رنگین کمانی فرهنگ‌ها تحت عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی، تجلی می‌یابد.وی در پایان تصریح کرد: در وزارت کشور در زیر مجموعه هر معاونت، یک گروه مشورتی خواهیم داشت که متشکل خواهد بود از دانشگاهیان، افرادی که تجربه کارهای اجرایی داشتند و کارشناسان وزارت کشور که در تعامل با یکدیگر به تصمیمات و نتایج خوبی دست یابند.