دسته‌ها
خرید

خرید دستبند 30 میلیارد بدهی روزانه دولت به تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بدهی روزانه 30 میلیاردی دولت به تامین اجتماعی خبر داد و گفت: افزایش حقوق مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم نیست و با ایجاد منایع جدید و کاهش مصارف به طور حتم ماده 96 محقق می شود.به گزارش مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در مورد مطالبات تامین اجتماعی از دولت افزود: مطالبات سازمان از دولت به هیچ عنوان صفر نمی شود و علت این موضوع نیز افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری و سهم دولت است .وی تاکید کرد: تکالیف دولت براساس قوانین مختلف در طول این سالها گرفته شده و سال به سال نیز افزایش پیدا کرده و در طول این سالها نیز نه تنها پرداخت نشده بلکه دچار انباشتگی شده است.مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی روزنامه دولت به تامین اجتماعی در حدود 30 میلیارد تومان است، گفت: مطالبات یکساله تامین اجتماعی در سال 92 حدود 14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که البته امیدواریم در دولت تدبیر و امید مساعدتهای قانونی برای پرداخت این بدهی به سازمان تامین اجتماعی انجام شود.نوربخش در مورد متناسب نبودن حقوق مستمری بگیران با نرخ تورم نیز گفت: افزایش حقوق مستمری بگیران در هیچ زمانی متناسب با نرخ تورم نبوده و آنچه به دست آنان می رسد تناسبی با زندگی مستمری بگیران ندارد.وی نخستین اولویت خود را اجرای ماده 96 (تناسب حقوق با نرخ تورم) دانست و افزود: با ایجاد منابع جدید کاهش هزینه ها به طور حتم منابعی به دست می آید که می تواند به مستمری بگیران پرداخت و ماده 96 محقق شود.