دسته‌ها
خرید

خرید دستبند نوبخت: دولت با مجلس محاجّه نمی‌کند

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مبنای دولت در انتخاب افراد شایستگی است، تصریح کرد: دولت با مجلس در بررسی وزرای پیشنهادی محاجّه نمی‌کند ولی برمبنای شاخص‌های خود عمل می‌کند.محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه وزرای پیشنهادی سه وزراتخانه باقیمانده در وقت مقتضی معرفی خواهند شد، گفت: مبنای دولت در انتخاب افراد شایستگی است؛ کمااینکه اکنون جریان‌های مختلف سیاسی در دولت حضور دارند.سخنگوی دولت درباره خط کشی سیاسی برخی در مجلس در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت توضیح داد: تلاش ما در دولت بر این است تا آنجا که امکان داشته باشد، هیچگونه اصطکاکی با قوه مقننه نداشته باشیم و کار‌ها با صمیمت و تعامل انجام شود.وی بیان کرد: در دولت آنقدر ظرفیت داریم که اگر نمایندگان بر اساس تکلیفی که خودشان احساس می‌کنند، به برخی وزرای پیشنهادی رای دهند یا ندهند، آن را برخورد سیاسی مجلس تلقی نمی‌کنیم بلکه آن را رویکرد اعتقادی نمایندگان می‌دانیم.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: هنگامی که مجلس به سه وزیر معرفی شده رای اعتماد نداد، هیچگاه ما در دولت مصاحبه جهت دار و انتقاد نکردیم؛ در حالیکه افراد رد صلاحیت شده، نمونه‌های شایسته‌ای بودند و حتی نسبت به دکتر نجفی نیز عموم فرهنگیان نظر مساعد داشتند.وی با اشاره به اینکه دولت حق مجلس و نمایندگان را محترم می‌داند، گفت: مجلس بر اساس شاخص‌های خود عمل می‌کند، ما هم در دولت بر اساس شاخص‌های خودمان عمل می‌کنیم، بر همین اساس سرپرست برای وزارتخانه‌های بدون وزیر معرفی شد.سخنگوی دولت با بیان اینکه قوای مجریه و مقننه با یکدیگر تعامل دارند و به نظر هم احترام می‌گذارند، تصریح کرد: ما در دولت اصلا در مقام محاجّه با مجلس برنیامدیم و نظر آن‌ها را محترم داشتیم؛ شاخص اصلی ما در معرفی افراد شایستگی است و بر همین اساس، افرادی را که شایسته بودند، برای سرپرستی وزارتخانه‌ها دعوت به همکاری کردیم.