دسته‌ها
خرید

خرید دستبند ماجرای کتابهای مفقودی میراث

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با بیان اینکه نخستین اقدام در پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی استقرار نیروها و ایجاد فضای مناسب برای پژوهش است، گفت: بررسی صحت مفقود شدن اسناد و کتابهای میراثی متعلق به پژوهشگاه به تحقیق بیشتری نیاز دارد.به گزارش مهر، جلیل گلشن بیان کرد: مهمترین مسئله در پژوهشگاه تامین مکان برای استقرار نیروها است چرا که دراین پژوهشگاه فضای مناسب برای پژوهش فراهم نبود و در این زمینه مشکلات اساسی وجود داشت.وی گفت: عمارت مسعودیه در تهران و ساختمان صنایع دستی در میدان ولیعصر جزو املاکی بود که نیروهای پژوهشگاه در آن استقرار داشتند اما پس از انتقال پژوهشگاه به استان فارس این ساختمانها نیز گرفته شد و زمانی هم که دوباره به تهران آمدند دیگر جایی برای استقرار نداشتند.وی گفت: قبلاً کتابخانه و مرکز اسنادی وجود داشت که محققان و دانشجویان زیادی به آن مراجعه می کردند اما اکنون چنین فضای مناسبی در اختیار نداریم.گلشن درباره شایعات مربوط به مفقود شدن تعدادی از کتابهای تخصصی میراث فرهنگی و اسناد پژوهشگاه گفت: تا زمانی که کارتن های مربوط به آن که مدتی از استان فارس به تهران منتقل شده است، باز نشود و در جایگاههای مخصوص خود قرار نگیرد نمی توان به صورت دقیق گفت که آیا از تعداد اسناد و کتابها کم شده است و یا خیر.رئیس اسبق موزه ملی ایران گفت: تقریبا کارتن های مربوط به کتابهای تخصصی به تهران برگشت داده شده ولی آنچه که هنوز در شیراز مانده، کتابهای غیر تخصصی هستند.گلشن قول داد که پژوهشکده حفاظت و مرمت و بقیه پژوهشکده هایی که تا کنون به صورت منفعل در این سازمان فعالیت می کردند دوباره احیا شوند چرا که معتقد است تنها پژوهشکده حفاظت و مرمت به تنهایی به دلیل داشتن ابزار و تجهیزات در خاورمیانه مجهزترین پژوهشکده مرمتی بوده است.وی گفت: باید بررسی شود که این تجهیزات و لوازم چقدر قابل استفاده هستند چرا که عدسی و یا لنز میکروسکوپ های پژوهشکده بسیار حساس هستند و اگر به درستی از آنها  محافظت نشده باشد دیگر قابل استفاده نیستند بنابراین باید گزارشی تهیه شود تا ببینیم چقدر از دستگاهها قابل تعمیر هستند.