دسته‌ها
خرید

خرید دستبند روحانی و انصاری پروانه وکالت خود را تحویل دهند

علیزاده طباطبایی گفت: مطابق قانون وکالت حجج اسلام حسن روحانی و مجید انصاری نمی‌توانند همزمان با تصدی مشاغل دولتی، پروانه وکلات داشته باشند و باید پروانه خود را تحویل کانون وکلا دهند.به گزارش فارس، محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون وکالت گفت: در این قانون ذکر شده است که وکلا نمی‌توانند شغل دولتی برعهده بگیرند.علیزاده طباطبایی ادامه داد: در قانون منع اشتغال به بیش از یک شغل هم، وکالت دادگستری شغل محسوب شده و وکلا نمی‌توانند مشغول انجام کارهای دولتی شوند.وی تأکید کرد: با توجه به این قوانین آقایان روحانی و انصاری که هم اکنون عهده دار سمت‌های دولتی شده‌اند، باید پروانه وکالت خود را تحویل کانون وکلا دهند.این در حالی است که در ‌ماده 7 قانون وکالت مصوب سال 1315 آمده است:به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:1 – اتباع خارجه.2 – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.3 – کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.4 – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.5 – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.6 – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.7 – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.8 – محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.9 – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.10 – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.11 – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.12 – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.13 – وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.