دسته‌ها
خرید

خرید دستبند جایگاه توریسم سلامت در ایران

وزیر بهداشت گفت: توسعه و رونق توریسم درمانی فقط متکی به فعالیت بخش سلامت نیست و نیاز به ایجاد زیرساخت در کشور دارد.به گزارش مهر، دکتر سیدحسن هاشمی گفت: بخشی از اقدامات لازم برای رونق یافتن توریسم درمانی در کشور به وزارت بهداشت برمی گردد، این بخش شامل دانش لازم، مهارت و سرویس دهی خوب به بیماران در مراکز درمانی است.وی افزود: دانش و مهارت لازم که در کشور ما با وجود متخصصان برجسته در همه رشته ها وجود دارد و کشورهای منطقه نیز این مساله را می دانند.وزیر بهداشت ادامه داد: در خصوص خدمت دهی بیمارستانها به بیماران خارجی نیز بخشی از بیمارستانهای دولتی از کیفیت رقابتی لازم برخوردارند ولی بیمارستانهای خصوصی و شبه دولتی از این نظر وضعیت بهتری دارند.هاشمی گفت: آنچه در این بخش به عنوان گره وجود دارد بحث جذب مشتری با تسهیل در امر خرید بلیط، صدور ویزا، اقامت خوب و مواردی از این دست است که باید رفع شود.وزیر بهداشت تصریح کرد: بخش خصوصی برای ایجاد این زیرساختها باید پیشقدم شود و دولت روانسازی کند. وزارتخانه ها و سازمانهایی نظیر وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و سازمان گردشگری در این زمینه دخیل اند.وی افزود: برای پیشبرد توریسم درمانی وزارت بهداشت حلقه ای از این زنجیره است. حتی اتاق بازرگانی نیز می تواند در این زمینه ورود کند.وزیر بهداشت به سرمایه گذاری پزشکان و پیراپزشکان در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: راه دیگر اینست که پزشکان و پیراپزشکان در کشورهای همسایه مرکز درمانی درست کنند و پزشکان ایرانی در آنجا به درمان بیماران خارجی بپردازند.وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایه هایی که باید در امر پزشکی به کار بیفتد حتی توسط برخی پزشکان به دلیل شرایط اقتصادی کشور در جاهای دیگری سرمایه گذاری می شود، این سرمایه را می توان به این طرف سوق داد.وزیر بهداشت بیان داشت: کشورهای رقیب در این خصوص در حال سرمایه گذاری در کشورهای منطقه، که به درمان نیاز دارند هستند و ما نباید از آنها عقب بمانیم.هاشمی گفت: این کار باعث صدور توانمندی ایران در پزشکی به این کشورها می شود. ضمن اینکه بازار کار خوبی نیز ایجاد شده و موجب ارزآوری به کشور خواهد شد.وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما تعریف درستی از فعالیتهای خصوصی در بخش سلامت نشده است و حتی گاهی تا آنجا که می توانسته ایم با آن مقابله کرده ایم. بنابراین ابتدا باید نگرش به این بخش را عوض کرد