دسته‌ها
خرید

خرید دستبند تابش: آقاي زاکاني چرا حمايت مي کرديد؟!

اگر زاكاني اين تفكر احمدي نژاد را مي دانسته اما از وي حمايت كرده جاي ترديد است . محمدرضا تابش،نماينده اصلاح طلب مجلس نهم درگفتگو با خبرگزاري آريا درباره سخنان زاكاني دبير كل جمعيت رهپويان مبني بر برنامه احمدي نژاد براي تغيير اعضاي خبرگان رهبري گفت:بنده نمي دانم تغيير اعضاي مجلس خبر گان چه ارتباطي با رييس جمهور دارد .وي افزود:تغيير اعضاي مجلس خبرگان مكانيزم و شرايط خاص خودش را دارد بنابراين بعيد مي دانم چنين مسائلي مطرح شود درواقع طرح اين مباحث با عقل جور درنمي آيد.نماينده مردم اردكان درخصوص علت حمايت 8ساله زاكاني از احمدي نژاد تاكيد كرد:بايد از خود آقاي زاكاني پرسيد كه چرا از آقاي احمدي نژاد حمايت كردند خصوصا اينكه ايشان سابقه بسيجي گري دارد و ازعناصر حزب الله است .درواقع اگر زاكاني اين تفكر احمدي نژاد را مي دانسته اما از وي حمايت كرده جاي ترديد است .شايان ذکر است عليرضا زاکاني روزگذشته گفته بود:«خرداد 85 احمدي نژاد به من گفت بيا داخل دولت و با ما کارهاي سياسي انجام بده، من از او پرسيدم با پذيرش اين مسئوليت در نهايت چه خواهيم کرد؟ احمدي نژاد به من گفت بيا دست به دست هم دهيم و خبرگان رهبري را عوض کنيم و پيرمردها را برده و بجاي آن جوانان را بياوريم، اما رئيس جمهور بعد از هفت هشت ماه خدمت چه کارش با خبرگان رهبري است؟نماينده تهران در مجلس افزود: زمانيکه من اين مسئوليت را قبول نکردم احمدي نژاد به من گفت تو آدم چه کسي هستي که اين گونه بر مواضعت پافشاري مي کني و من گفتم من يک بچه بسيجي هستم. »