دسته‌ها
خرید

خرید دستبند قرار ميليوني براي شكنجه‌گر چاه وحشت

شكنجه‌گر چاه وحشت كه 11 پسربچه را هدف خواسته‌هاي سياه خود قرار داده است با وثيقه ميليوني در بازداشت است. اين مرد 33 ساله نگهبان ساختمان‌هاي شهرك قائميه در هشت بهشت اسلامشهر بود و كودكان 5 تا 12 ساله را با تهديد به خواسته‌اش همراه مي‌كرد.به گزارش ایران، شهرام روز يكشنبه گذشته به شعبه دوم دادسراي اسلامشهر انتقال يافت تا بازجويي شود و از آنجا كه بازپرس پرونده در مرخصي بود قرار قانوني از سوي بازپرس ديگري صادر شد و اين مرد شكنجه گر با قرار ميليوني به بازداشتگاه پليس آگاهي اسلامشهر بازگردانده شد. گفته مي‌شود شهرام با وجود اين‌كه پسران خردسال همگي از يك روش وي در ترساندن و تحت سلطه قرار دادن آنان پرده برداشته‌اند، سكوت كرده است و اصرار بر بيگناهي دارد در حالي كه بررسي خصوصيات اخلاقي و رفتاري‌اش نشان مي‌دهد وي از دوران جواني رفتارهاي اين چنيني داشته است.تهديد مربي تيم فوتبالهنوز چند روزي از انتشار گزارش شكنجه‌هاي مرد نگهبان در مجتمع مسكوني شهرك قائميه در هشت بهشت اسلامشهر نمي‌گذرد كه تماس‌هاي تهديد‌آميز با مربي فوتبال 7 پسربچه برقرار شده است. چندين ناشناس در تماس با اين مرد كه پرده از راز این تراژدي تلخ برداشته است وي را تهديد كردند. اين پايان ماجرا نيست و پسربچه‌ها هنوز هم كابوس‌هاي ترسناك چاه مخوف را هر شب در خواب مي‌بينند. پدر يكي از پسربچه‌ها كه فرزندش از نظر روحي به‌شدت آسيب ديده است گفت: پسرم هر شب گريه مي‌كند در خواب فرياد مي‌زند و رفتارش تغيير كرده است. نه غذا مي‌خورد و نه با ما بيرون مي‌آيد. بهانه‌گير شده است و گاهي به سويم حمله‌ور مي‌شود. رفتارهايش موجب نگراني من و مادرش شده چرا ‌كه مي‌ترسيم به خود يا برادر و خواهرش آسيبي وارد كند. وي در ادامه افزود: مي‌خواهم پسرم را براي درمان نزد روانپزشك ببرم ولي از من خواسته شده تا وي را روز سه شنبه براي آزمايش به پزشكي قانوني ببرم. پسرم در شرايط خوبي نيست و من راضي به اين نيستم كه براي آزمايش به آنجا برويم مي‌دانم شايد با اين كار روحيه پسرم به كل از بين برود. يكي ديگر از خانواده‌هاي قربانيان اين ماجرا نيز به خبرنگار ما گفت: من با شهرام رابطه نزديكي داشتم و حتي براي ضمانت وي براي استخدام رسمي در آموزش و پرورش حاضر شدم. وي چندين سال فراش مدرسه بود و مي‌خواست استخدام رسمي شود نمي‌دانستم اين مرد حتي به فرزند من هم رحم نكرده است. وي در ادامه افزود: قرار است روز سه شنبه به دادسرا برويم تا در آنجا بازپرس به پرونده اين ماجرا رسيدگي كند. اين اتفاق آنقدر در زندگي ما تاثير بدي گذاشته كه چند روزي است سر كار نمي‌روم و انگار در خانه هايمان بذر ماتم پاشيده‌اند. هر روز به اين فكر مي‌كنم كه چه عواملي منجر به اين اتفاق سياه شده است. بنابراين گزارش با اطلاعات به دست آمده از سرگذشت سياه نگهبان شكنجه گر اين اطلاعات در شماره‌هاي ديگر همراه با مشخص شدن نتايج تحقيقات پليس و بازپرس پرونده در اين رابطه انتشار خواهد يافت.