دسته‌ها
خرید

خرید دستبند عامل شليک مرگبار در خيابان فرشته پاي ميز محاکمه

پسر کينه جو که دوست خود را با شليک گلوله در خيابان فرشته به قتل رسانده و با خودروي 300 ميليوني مقتول از محل گريخته بود به زودي در شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه مي‌شود.به گزارش ابتکار، چهارم دي سال گذشته، وقوع يک مورد فوت مشکوک در خيابان فرشته ـ خيابان مريم شرقي به کلانتري101 تجريش اعلام شد. با حضور مأموران کلانتري در محل و انجام بررسي‌هاي اوليه مشخص شد جواني به نام”دانيال. م” 24ساله به علت اصابت گلوله از ناحيه پشت سر به قتل رسيده است. با آغاز تحقيقات از اعضاي خانواده مقتول، کارآگاهان دريافتند که خواهر مقتول حدود ساعت 23 پس از مراجعه به خانه، با جسد برادرش در داخل اتاق ميهماني مواجه مي‌شود. خواهر مقتول با تماس تلفني با پدر خود، موضوع را به اورژانس نيز اطلاع مي‌دهد که با حضور عوامل اورژانس و اعلام خبر مرگ مقتول، بلافاصله موضوع از طريق مرکز فوريت‌هاي پليسي به کلانتري 101 اعلام مي‌شود. در ادامه تحقيقات و بر اساس اظهارات اعضاي خانواده مقتول، کارآگاهان دريافتند که قاتل يا قاتلين پس از ارتکاب جنايت اقدام به سرقت دو عدد شمعداني به ارزش 20 ميليون تومان، يک تخته فرش، يک عدد گيتار برقي، يک عدد لب تاپ و يک دستگاه خودرو BMW متعلق به مقتول به ارزش تقريبي 300 ميليون تومان کرده اند. در بررسي محل جنايت هيچگونه آثاري که نشان از درگيري ميان مقتول با قاتل يا قاتلين وجود داشته باشد، کشف نشد. به همين خاطر با توجه به دلايل و شواهد به دست آمده، کارآگاهان اطمينان پيدا کردند که قاتل يا قاتلين از افراد آشنا و به احتمال بسيار زياد از دوستان مقتول هستند که با استفاده از همين آشنايي و بدون هرگونه تخريب در خانه و يا درگيري با مقتول وارد خانه شده و با استفاده از غفلت مقتول وي را در يک لحظه از ناحيه پشت سر و از فاصله نزديک مورد اصابت گلوله قرار داده اند. کاراگاهان اداره دهم در ادامه، با شناسايي تعدادي از دوستان و افراد نزديک به مقتول در تحقيقات نامحسوس خود دريافتند که يکي از دوستان مقتول به نام”محمد. د” 23 ساله از چندي پيش و به صورت غيرقانوني اقدام به خريد و نگهداري يک قبضه سلاح کمري کرده و در چندين نوبت و براي بزرگ نمايي، اسلحه را در ميان دوستان خود به نمايش گذاشته است. با شناسايي”محمد. د” و با توجه به ارتکاب جنايت با اسلحه کمري، بلافاصله کارآگاهان محل سکونت او را مورد شناسايي قرار داده و در ادامه دريافتند که وي همزمان با روز جنايت و پس از مراجعه به خانه، در کمتر از چند ساعت محل سکونت خود را ترک کرده است. کارآگاهان اداره دهم با شناسايي مخفيگاه محمد در خيابان دامپزشکي و اطمينان از حضور وي، با انجام هماهنگي با مقام قضايي، صبح ششم دي با ورود به مخفيگاه محمد، او را قبل از هرگونه اقدام براي استفاده از سلاح گرم همراه خود دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش موفق به کشف گيتار برقي متعلق به مقتول و همچنين مبلغ يک ميليون و 570 هزار تومان حاصل از فروش فرش سرقت شده از محل جنايت شدند. با توجه به دلايل به دست آمده از محل دستگيري، محمد به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات اوليه خود با اعتراف صريح به ارتکاب جنايت، محل پارک خودرو متعلق به مقتول را نيز به کارآگاهان نشان داد که خودرو BMW نيز در ميدان جمهوري ـ خيابان اروميه کشف شد. محمد در ادامه اعترافات خود عنوان داشت: با نيت قبلي و به منظور قتل به محل جنايت رفتم و با شليک گلوله از پشت سر و در حاليکه دانيال بر روي تخت نشسته بود، وي را به قتل رساندم. قتل را با انگيزه سرقت انجام نداده و سرقت را تنها براي ايجاد انحراف در مسير تحقيقات پليس انجام دادم. متهم در خصوص شب جنايت نيز گفت: پس از رسيدن به در خانه دانيال و خوردن مقداري غذا، در حاليکه پيش از آن تصميم به کشتن دانيال گرفته بودم به جلو آئينه رفته و با استفاده از موقعيت، از پشت سر به دانيال شليک کرده و او نقش بر زمين شد. با تکميل تحقيقات و بازسازي صحنه جنايت، بازپرس جنايي تهران براي محمد به اتهام سرقت، قتل عمدي و نگهداري سلاح قرار مجرميت صادر کرد که با تائيد قرار مجرميت و صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. پسر جنايتکار بزودي در شعبه 113 دادگاه کيفري پاي ميز محاکمه قرار مي‌گيرد