دسته‌ها
خرید

خرید دستبند افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با توجه به آثار مثبت و سازنده بیمه در نوسانات زندگی افراد تحت پوشش، از تمدید اقدامات بیمه‌ای سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح همچون سالهای گذشته خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار حسین دقیقی با بیان اینکه اقدامات بیمه‌ای سازمان بازنشستگی همچون سالیان گذشته، توسط معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی در سال 92 تمدید و اجرایی می‌شود، اظهار کرد: افزایش بیمه عمر و حوادث همسران و فرزندان جمعیت تحت پوشش تا سقف 80 میلیون ریال از جمله این اقدامات است.وی ادامه داد: دو برابر شدن پوشش‌های بیمه‌ای حوادث برای خانه و اثاثیه در مقابل حوادث زلزله، سیل، آتش سوزی و افزایش بیمه تکمیلی عمر و حوادث افراد تحت پوشش به دو برابر و تا سقف 80 میلیون ریال از دیگر اقدامات بیمه‌ایست که در سال جاری اجرا خواهد شد.مدیرعامل تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه بیمه کمک هزینه مراقبت از سالمندان و معلولان تحت پوشش این سازمان مراحل انعقاد قرارداد خود را طی می‌کند، گفت: در صورت نهایی شدن این اتفاق، از مرداد ماه سال جاری این بیمه قابل اجراست.وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی وظایف ادارات بازنشستگی، کانونها و سازمانهای محل خدمت افراد تحت پوشش به زودی ابلاغ خواهد شد که با اجرای آن، فعالیت‌های بیمه‌ای در زمان مناسب و بدون تأخیر با همکاری شرکت بیمه کوثر ارائه خواهد شد.