دسته‌ها
خرید

خرید دستبند همسایه «خانه پیرنیا» به مزایده گذاشته شد

روابط عمومي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) توضیحاتی را در خصوص اخباری مبنی بر فروش خانه تاريخي كوچه ي پيرنيا منتشر کرد.متن این توضیحات بدین شرح است:1-    طبق سوابق مديريت ميراث فرهنگي استان تهران، ملك تاريخي حسن پيرنيا ملقب به مشير الدوله از رجال عصر قاجار در خيابان لاله زار ، كوچه ي پيرنيا ، پلاك شهرداري 423 قديم (9 جديد) قرار دارد و با ذكر مشخصات ، نقشه ي معماري و عكس هاي موجود در فهرست آثار ملي ايران به شماره ي 1899 مورخ 11/5/1376 ثبت و با لوح سازمان ميراث فرهنگي به همراه اطلاعات تكميلي بر در ورودي ساختمان مزبور نصب شده است .2-    ساختمان عرضه شده در مزايده ي سراسري مورخ 6/06/1392 سازمان اموال و املاك ستاد با دو پلاك  فاصله از ملك مذكور بوده و جزء آثار ثبت شده ي ميراث فرهنگي نمي باشد .3-    طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي ، بناي تاريخي با رعايت اصول و ضوابطي به عنوان بناي تاريخي ثبت ملي مي گردد ، در صورتي كه ملك عرضه شده در مزايده از املاك معمولي فرسوده ي قديمي و فاقد اوصاف بناي تاريخي و يا آثار هنري و ملي مي باشد .4-    ستاد از دير باز ضمن همكاري با سازمان ميراث فرهنگي ، از پيشگامان حفظ آثار و ميراث تاريخي و فرهنگي كشور مي باشد و نه تنها با حساسيت و دقت از عرضه ي اموال منقول و غيرمنقولي كه ماهيت ميراث فرهنگي دارند ، اجتناب مي نمايد بلكه آنها را مطابق مقررات براي حفظ و نگهداري در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي دهد .