دسته‌ها
خرید

خرید دستبند فروش ساختمان کمیته ملی المپیک با دوسوم قیمت!

ساختمان دیگری از کمیته ملی المپیک در مشهد با دوسوم قیمت به فروش رفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این بحث فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی با زیر قیمت مطرح شد و پس از اعتراض محمود خسروی‌وفا عضو هیئت اجرایی کمیته المپیک به فروش این ساختمان،‌ موضوع در هیئت اجرایی مطرح و قرار شد خاطیان توبیخ شوند. این اتفاق 2 سال پیش رخ داده است.خسروی‌وفا امروز در نشست خبری خود از فروش یک آپارتمان دیگر متعلق به کمیته ملی المپیک در مشهد خبر داد.وی در این خصوص گفت: این ساختمان با دو سوم قیمت هم زمان با فروش ساختمان گاندی فروخته شده است. قرار بود با فروش این ساختمان‌ها سرمایه‌گذاری شود اما این ساختمان فروخته و پولش هم خرج شد. من، کرباسچیان، افشارزاده و یکی دو نفر دیگر مجوز دادیم این ساختمان به فروش برسد اما قیمت کارشناسی چیز دیگری بود.  هر جا نگاه می‌کنیم اثری از حامیان ورزش می‌بینیم.