دسته‌ها
خرید

خرید دستبند دستگاه‌ها موظف به افزایش مرخصی زایمان شدند

با توجه به تصمیم هیأت وزیران مبنی بر لغو برخی مصوبات ابلاغی دولت گذشته، بخشنامه‌های مربوطه که در ۱۵ تیرماه امسال ابلاغ شده بودند، کان لم یکن تلقی می‌شوند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی امور زنان و خانواده، بر اساس بخشنامه‌های شماره ۱۰۷۳۹۳ در ۱۵ تیرماه امسال و شماره ۱۰۷۳۹۴ در۱۵ تیرماه امسال هیأت وزیران مبنی بر توقف برخی مصوبات دولت دهم از اول خردادماه و بر اساس پیگیری‌های مرکز امور زنان و خانواده درباره افزایش مرخصی زایمان، بخشنامه جدید صادر و تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.همچنین در این بخشنامه آمده است چنانچه دستگاه‌های اجرایی مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط می‌بینند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.