دسته‌ها
خرید

خرید دستبند حجت از شورای شهر چهارم تهران استعفا داد

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی پس از هفت روز از انتصابش در این سمت، از ادامه فعالیت به عنوان عضو شورای شهر چهارم تهران استعفا داد.به گزارش مهر، مهدی حجت یکی از اعضای شورای شهر چهارم تهران پس از آنکه با حکم محمد علی نجفی رئیس سازمان میرث فرهنگی به سمت قائم مقام سازمان و معاون میراث فرهنگی منصوب شد، امروز یکشنبه به صورت رسمی با حضور در فرمانداری تهران از شورای شهر تهران خداحافظی کرد.وی گفته بود: دغدغه و علاقه من همیشه در حوزه میراث فرهنگی بوده است. چنانچه منع قانونی برای حضور همزمان در شورای شهر تهران و سازمان میراث فرهنگی به عنوان قائم مقام و معاون میراث فرهنگی باشد ترجیح من این است که در سازمان میراث فرهنگی فعالیت کنم.اما محمدجواد کولیوند عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد که او نمی تواند در شورا باشد و حضور او منع قانونی دارد چرا که طبق بند 2 ماده 28 ،سرپرست‌‌ها و معاونان سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند نمی‌تواند در عضویت شورای شهر باقی‌ بماند.