دسته‌ها
خرید

خرید دستبند بانویی که سخنگوی تهران شد

مرضیه افخم سخنگوی جدید وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،خانم مرضیه افخم را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه معرفی کرد.