دسته‌ها
خرید

خرید دستبند انتقاد مهتاب کرامتی از تحریم‌های ایران

مهتاب کرامتی در یادداشتی از تحریم‌های غرب علیه ایران انتقاد کرد.به گزارش سایت پارس توریسم مهتاب کرامتی در یادداشت خود با انتقاد از تحریم‌های غرب نوشته است: زمین بازی سیاست مردان هر جایی می تواند باشد. اما برای کسانی که دغدغه صلح و دوستی دارند، زمین هایی وجود دارد که باید پاک از جنگ ها و دشمنی ها بماند.یکی از معصوم ترین و مظلوم ترین عرصه ها، جایی است که صدای کودکی در آن می پیچد و تا وقتی این صدا هست، آنجا زمین بازی قدرت ها و کینه ها نیست. این صدا خط قرمزی برای ورود سیاستمداران است. تحریم های امروز غرب علیه ایران بیش از حدی است که بتوانیم آن را اختلافی میان دیدگاه های سیاسی دولت ها و دولتمردان بدانیم. این فشارها مدت هاست پا به حریم کودکان، آن هم بی پناه ترین آنها گذاشته است. هر بار که خبری مبنی بر تحریم دارو، گران شدن غذا و… می شنوم تصویر هزاران کودک بیمار را به یاد می آورم که مدت هاست صدای شادی و سلامت آنها پشت درهای سیاست به سکوت تبدیل شده. کودکان هیچ نقشی در سیاست های درست یا غلط ما ندارند، اما زندگی در جهان کوچک شان هر روز سخت تر می شود. کودکان قدرت و ابزاری ندارند که خط قرمزهایشان را نشان جهان دهند و بگویند از زمین هایی جز زمین جهان کوچک ما برای حل مشکلات تان استفاده کنید. آنها فقط صدایشان را دارند، و ما فقط می دانیم که اگر نخندند، اگر شاد نباشند، اگر سلامت نباشند، شادی از جهان رخت می بندد.