دسته‌ها
خرید

خرید دستبند اصلاح اساسنامه قانون هدفمندی یارانه ها

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت :اصلاح اساسنامه قانون هدفمندی یارانه ها در جلسه امروز هیات دولت مورد بحث وبررسی وتصویب قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمدباقر نوبخت در تشریح مصوبات امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت :در جلسه امروز اساسنامه قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح شد که بر این اساس مجمع عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها از این پس به ریاست معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل خواهد شد .سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 با قید دو فوریت پس از تصویب در جلسه هیات دولت صبح سه شنبه 12 شهریور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد . محمد باقر نوبخت همچنین با تکذیب شایعاتی مبنی بر احتمال توقف طرح مسکن مهر در دولت تدبیر وامید گفت:امروز با تصویب دولت مبالغی از خزانه برای امور زیربنائی واحد های مسکن مهر اختصاص یافت تا از طریق وزارت راه وشهرسازی در بخشهای مورد نیاز و زیرساختهای مسکن مهر هزینه شود.سخنگوی دولت افزود:در جلسه امروز همچنین موضع دولت در خصوص برخی طرحهای قانونی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مقرر شد یا معاونت پارلمانی رئیس جمهور و یا معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی نظرات دولت را در خصوص این طرحها به مجلس اعلام کنند.