دسته‌ها
خرید

خرید دستبند آمار بیکاران کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرح ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی در کمیسیون اجتماعی خبر داد.عباس قائید‌رحمت در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تدوین طرح ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این طرح برای کاهش آمار بیکاری جوانان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال تدوین است.نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوین و تصویب طرح ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به جلوگیری از به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی و عمومی خواهد شد، تصریح کرد: با تدوین طرح مذکور بازنشستگان دستگاه‌های مختلف حق اشتغال مجدد در دستگاه‌ها و اشغال فرصت‌های شغلی در بخش‌های دولتی یا عمومی را نخواهند داشت.وی ادامه داد: با تصویب طرح ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نرخ بیکاری جوانان کاهش می یابد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خانه ملت گفت: طرح مذکور قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و به این ترتیب در دستور کار مجلس قرار گیرد.