دسته‌ها
خرید

خرید دستبند قدیمی ترین زندانی زن پای میز محاکمه

قدیمی ترین زندانی زن ۲۴۲ ماه پس از قتل دوست همسرش ، امروز بار دیگر پای میز محاکمه قرار می گیرد.به گزارش مهر، فاطمه متهم است تیر ماه سال ۷۲ دوست همسرش به نام مجید را به قتل رسانده است. فاطمه – ۵۳ ساله – که مقتول آخرین بار به خانه او رفته بود پس از دستگیری لب به اعتراف گشود و گفت، مجید را با خوراندن دوغ مسموم به سم گیاهی به قتل رسانده است. در پی اعتراف های متهم، کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از کالبد شکافی و آزمایش های سم شناسی، علت مرگ را استفاده از سم گیاهی اعلام کردند.چند تن از اعضای خانواده و بستگان متهم نیز در تحقیقات قضایی، علیه او شهادت دادند. این در حالی بود که متهم در جلسات بازجویی منکر قتل شد و خود را بیگناه خواند. فاطمه در جلسه دادگاه نیز قتل را انکار کرد و گفت که از ماجرای مرگ مجید چیزی نمی‌داند. او ادعا کرد: وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف کنم. او گفت که برایم رضایت می‌گیرد ولی این کار را نکرد و حالا می‌خواهم واقعیت را بگویم، من در این قتل بی‌گناه هستم.در ادامه فاطمه هشت بار به قصاص محکوم شد و یک بار هم از اتهام قتل تبرئه شد که تمام احکام در دیوان عالی کشور نقض شد. در آخرین دور محاکمه پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی شهرری فرستاده شد و امروز فاطمه بار دیگر از خود دفاع می کند. وکیل فاطمه پیش از این اعلام کرده بود، به احتمال زیاد تکلیف پرونده با مراسم قسامه مشخص شود.