دسته‌ها
خرید

خرید دستبند سازمان زندانها 2500 نيروي فرهنگي كم دارد

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهاي كشور با بيان اينكه بايد 20 درصد نيروهاي سازمان زندانها فرهنگي باشند گفت: سازمان زندانها بايد 3 هزار نيروي فرهنگي داشته باشد ولي تنها 500 تا 600 نيروي فرهنگي دارد.به گزارش مهر، عباس ضيايي فر با اشاره به اينكه در سال جاري آسيب شناسي و نحوه شناسايي موانع پيش رو در حوزه فرهنگي و تربيتي در زندانهاي كشور مورد مطالعه و طراحي و تدوين قرار گرفته است گفت: استفاده از حضور روحانيون در زندانها از مهمترين برنامه هاي فرهنگي سازمان است و قطعا در حال فضا سازي براي حضور اين كارشناسان فرهنگي و مذهبي هستيم. وي افزود: یک پنجم وظایف سازمان زندانها به عهده حوزه های فرهنگی و تربیتی است با همین وجود نیروها و پرسنل فرهنگی در سراسر کشور به 5/2 درصد هم نمی رسد که این خود یکی از آسیب های اصلی حوزه فرهنگی است.مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهاي كشور اظهار داشت: بايد 20 درصد پرسنل و نيروهاي سازمان زندانها را نيروي فرهنگي تشكيل دهند ولي به دليل كمبود نيرو اين تعداد از 3 هزار نيروي مورد نياز تنها 600 نيرو است و دولت بايد توجه ويژه اي در اين خصوص داشته باشد.