دسته‌ها
خرید

خرید دستبند خلعتبري مي تواند در شهرآورد تهران بازي كند

رئيس كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال، گفت: محمد رضا خلعتبري مي تواند در شهرآورد تهران پرسپوليس را طبق قوانين همراهي كند.هوشنگ نصيرزاده روز شنبه درگفت و گو با ايرنآ، افزود: تاريخ ترخيص محمد رضا خلعتبري از ليگ امارات ۱۹ تيرماه ثبت شده است و فرصت نقل وانتقالات ليگ ايران تا ۲۰ تيرماه بوده و اين بازيكن هيچ مشكلي براي حضور در ليگ برتر نخواهد داشت. وي ادامه داد:مساله محمدرضا خلعتبري يك بحث ملي است ومن فكر مي كنم حتي اگر اين بازيكن مشكلي هم داشت خود استقلالي ها و ساير تيم ها بايد براي حضور او در ليگ ايران و پرسپوليس كمك مي كردند زيرا به هيچ عنوان زيبا نبود كه يك بازيكن ملي پشور در ليگي كه نام مجعول دارد بازي كند. رئيس كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال، گفت: خلعتبري ازديدار مقابل استقلال مي تواند براي پرسپوليس به ميدان برود و هيچ مشكلي بابت اين مساله وجود ندارد. وي درخصوص تدوين آيين نامه نقل وانتقالات ليگ فوتسال، تصريح كرد: آيين نامه نقل و انتقالات ليگ فوتسال هم تنظيم شد و اين آيين نامه حدود ۹۰ درصد به فوتبال شباهت دارد. وي اظهارداشت: طبق دستورالعمل شماره ۶، بايد حدود ۹۰ درصد از آيين نامه نقل و انتقالات فوتبال و فوتسال به هم شبيه باشد كه اين اتفاق در آيين نامه جديد رخ داده است. نصيرزاده در رابطه بااينكه آيا موافق حضور افراد قضايي در كميته هاي انضباطي فدراسيون هاي ورزشي است، گفت: درصورتي كه اين افراد دوره كارشناس مديريت فوتبال شركت كرده باشند مشكلي بابت اين مساله وجود ندارد. وي در رابطه با اينكه آيا خطيب رييس فدراسيون كشتي بدهي او را داده است، اظهار داشت: در آخرين لحظات آيين نامه فدراسيون كشتي ايران را نوشتم تا تعليق نشويم اما مدت ها است كه حتي پول بليط هواپيماي من يا پول ترجمه اساسنامه جديد را پرداخت نمي كنند. وي تاكيد كرد: هر وقت كه به فدراسيون مراجعه مي كنم اعلام مي كنند فعلا از پول خبري نيست. كارشناس داوري فوتبال ايران در رابطه با اينكه بهترين گزينه براي قضاوت شهرآورد كيست؟، گفت: زماني مي توانيم قضاوت در اين شهرآورد را براي داوران آسان كنيم كه به جوانان نيز فرصت دهيم. وي تاكيد كرد: به اعتقاد من اشكان خورشيدي كه قضاوت او به شدت شبيه مسعود مرادي و سعيد مظفري زاده است بهترين گزينه براي قضاوت دربي خواهد بود. درصورتي كه نخواستند به او اعتماد كنند بايد يدالله جهانبازي براي اين ديدار انتخاب شود. نصيرزاده افزود: براي انتخاب كمك داوران نيز فكر مي كنم كامراني فر و سخندان گزينه هاي خوبي بودند كه در حال حاضر ايران نيستند و در اين شرايط رسول فروغي و علينژادي بهترين گزينه ها هستند.