دسته‌ها
خرید

خرید دستبند انتصاب اعضای شورای عالی هلال احمر

دکتر روحانی رئیس جمهور در حکمی اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را منصوب کردند.بر اساس این حکم آقایان دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دکتر جواد ظریف ،دکتر علی نوبخت ودکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستند که با حکم رئیس جمهور منصوب شدند.