دسته‌ها
خرید

خرید دستبند خرید و فروش سهام عدالت قانونی می شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل ساختار جدید در بورس برای ساماندهی خرید و فروش سهام عدالت خبر داد و گفت: درباره خرید و فروش سهام عدالت و تدوین ساختار آن در بورس مباحثی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است.ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت فروش سهام عدالت و جلوگیری از ورود افراد سودجو در بازارهای رسمی و غیررسمی، افزود: افراد فرصت طلب و سودجو برای خرید و فروش سهام عدالت مردم ورود پیدا کردند تا بتوانند به مبالغ و سودهای کلانی در این زمینه دست یابند.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلوگیری از این اقدام مستلزم تصویب قوانین مربوط به خرید و فروش برگ های سهام عدالت به صورت رسمی است که اقدامی در این راستا شاهد نیستیم ونمی توان از اکنون زمانی را برای قانونی بودن خرید و فروش سهام عدالت پیش بینی کرد.نکو ادامه داد: ورود افراد و گروه های سودجود به بازارهای رسمی و غیررسمی خرید و فروش سهام عدالت به نوعی دهن کجی به دولت است و منجر به آشفته شدن نظم اقتصادی کشور می شود.این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نحوه خرید و فروش سهام عدالت نیازمند تدوین قانون است، ادامه داد: دولت می تواند در این رابطه مصوباتی داشته باشد تا خرید و فروش اوراق سهام عدالت ساماندهی شود.وی افزود: به دلیل این که خرید و فروش رسمی سهام عدالت در جامعه متداول نشده، خرید و فروش های غیر اصولی آسیب هایی به سهام عدالت وارد می کند که منجر به چالش در کشور می شود.عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: صحبت هایی در کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تشکیل ساختار جدید در بورس برای ساماندهی خرید و فروش سهام عدالت وجود دارد که امیداواریم با ساز و کارهای مثبت منتج به یک خروجی مثبت شود.