دسته‌ها
خرید

خرید دستبند مرد جوان تنها مظنون مرگ مرموز همسرش

مرد جوان به عنوان تنها مظنون مرگ مشکوک همسرش پای میز محاکمه قرار گرفت.به گزارش خبرنگار قانون، در اين پرونده محمد متهم است كه با بازگذاشتن عمدي شير گاز خانگي باعث مرگ همسرش خديجه شده است .  شامگاه 26 تيرماه سال 89  بدن نيمه جان زني با مسموميت شديد با گاز خانگي به اورژانس بیمارستان پيامبران انتقال داده شد . اين زن پس از سه روز به علت مسموميت شديد با گاز جان باخت .خانواده زن با طرح شكايتي به اداره آگاهي ادعا داشتند كه اين زن و شوهر اختلاف شديدي با هم داشتند و داماد خانواده مي تواند با صحنه سازي اقدام عمدي خود را خودكشي  همسرش جلوه دهد. با ادعاي خانواده متوفي و با توجه به مشكوك بودن موضوع، كارآگاهان بررسي احتمال عمدي بودن مرگ اين زن را در دستور كار خود قرار دادند و تحقيقات براي روشن شدن حقيقت آغاز شد اما چون اتهام قتل عمد دلايل و مدارك كافي نداشت متهم بازداشت نشد. با قرار مجرميت پرونده تشكيل شده و براي رسيدگي به شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز اين پرونده در شعبه 113 دادگاه كيفري به رياست قاضي همت يار و با حضور چهار قاضي مستشار مورد بررسي قرار گرفت . قبل از شروع جلسه متهم اظهار داشت : 14 سال با همسرم زندگي مشترك داشتم و حدود دو ماه بعد از ازدواج متوجه شدم كه او از زندگي با من رضايت ندارد و ممكن است به زندگي خودش خاتمه بدهد. ارتباط و رفت و آمد زيادي با خانواده هايمان نداشتيم و بيشتر اوقات همسرم در خانه بود و روابط اجتماعي زيادي نداشت . تا اينكه يك  شب كه من براي تمديد قرار داد اجاره خانه نزد مالك آپارتمان رفته بودم پسرم با داد و فرياد به طبقه بالا آمد و گفت كه مادرم بيهوش در خانه افتاده است . به طبقه خودمان  برگشتم . همسرم  بيهوش افتاده بود وبوي شديد گاز خانه را پر كرده بود. سريع او را به نزديك ترين بیمارستان رساندم كه بعد از سه روز در همان‌جا جان خود را از دست داد.در ادامه با توجه به حضور نداشتن وکیل مدافع متهم جلسه دادگاه به روز دیگری موکول شد.