دسته‌ها
خرید

خرید دستبند اشخاص حقیقی و حقوقی در بین متخلفان

رییس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: گزارش پرونده‌های زمین‌خواری تا دو هفته دیگر نهایی می شود.محمد علی پور مختار در گفت و گو با خانه ملت، گفت:  کمیسیون اصل 90 از دو هفته پیش به  موضوع چند مورد زمین خواری، تصرف اراضی در اطراف برخی شهرها و الحاق آنها به شهرها و تغییر غیرقانونی کاربری آنها، تبدیل این زمینها  به باغ و باغشهر و مناطق توریستی و تفکیک و فروش آنها به میلیاردها تومان ورود کرد و به بررسی این پرونده پرداخت.نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش پرونده های زمین خواری تا دو هفته دیگر نهایی می شود افزود: بخشهایی از تخلفات گزارش شده احراز شده است.به گفته وی متخلفین هم از اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند.رییس کمیسیون اصل نودم مجلس درباره میزان زمینها گفت: مساحتها مختلف است مثلا زمینهای 110 هکتاری یا 30 تا 40 هکتاری وجود دارد که  البته درشهرهای دیگر بیشتر از تهران است.