دسته‌ها
خرید

خرید دستبند آمار تازه از کمک ميلياردي به دانشگاه ايرانيان

کمک ميلياردي به دانشگاه ايرانيان که متعلق به دکتر محمود احمدي نژاد است به ماجرايي جنجالي تبديل شده است. خبر کمک ميلياردي به اين دانشگاه براي اولين بار از سوي يک روزنامه نزديک به هاشمي رفسنجاني منتشر شد. پس از آن حتي اسنادي از اين کمک مالي و خروج پول از نهاد رياست جمهوري روي سايت هاي خبري قرار گرفت.امروز يک فرد نزديک به اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با خبرگزاري آريا جزييات بيشتري از اين ماجرا را مطرح کرد.اين فرد نزديک به اسفنديار رحيم مشايي خبر داد که اين مبلغ نه 16 ميليارد بلکه 20 ميليارد تومان بوده است . متن اين مصاحبه در ادامه مي آيد :يک فعال سياسي نزديک به رحيم مشايي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري آريا از کمک 20ميليارد توماني احمدي نژاد به دانشگاه ايرانيان خبر داد و گفت:براي اولين بار آقاي اميري فر در ماه رمضان از کمک آقاي احمدي نژاد به دانشگاه ايرانيان خبر داد و آقاي مشايي نيز نه تنها آن را تاييد کرد بلکه مقدار مبلغ پرداخت شده که گفته مي شود 20ميليارد تومان است نه 16ميليارد تومان را تاييد کرد.وي افزود:کمک مالي آقاي احمدي نژاد به دانشگاه ايرانيان از محل اعتباراتي است که نهاد رياست جمهوري به همه دانشگاه ها از اين محل کمک مي کند در واقع اعتباراتي براي کمک به دانشگاه ها در اختيار شخص رييس جمهور است که همه دانشگاه هاي خصوصي و غيرانتفاعي اين کمک را دريافت کرده اند، بنابراين از نظر قانوني اين کمک هيچ شبهه اي ندارد .اين منبع آگاه ادامه داد:در گفتگويي که با آقاي مشايي داشتم ايشان اين اقدام را قانوني خواند و مشابه مبلغي دانست که نهاد رياست جمهوري به همه دانشگاهها کمک مي کند .وي اظهار داشت:سند کمک 20ميليارد توماني احمدي نژاد به دانشگاه ايرانيان از بانک خارج شده است و نهاد رياست جمهوري در اين رابطه مدعي نيست در واقع اينها بحث سياسي است که درست کرده اند. اين چهره نزديک به مشايي خاطرنشان کرد:کار احمدي نژاد نه تنها غيرقانوني نيست بلکه ايشان به دنبال توسعه علمي کشور است .بايد يادآور شد در اين مدت مردم مناطق محروم حدود 1ميليارد تومان به دانشگاه آقاي احمدي نژاد کمک کرده اند که اين موضوع نشان دهنده اقبال ايشان در مناطق محروم است بنابراين نبايد عده اي به دنبال غرض ورزي سياسي باشند.وي تاکيد کرد:رييس جمهور سابق با اين مبلغ به دنبال خريد ساختمان دانشگاه است و براي جذب دانشجو از مناطق محروم به صورت بورسيه برنامه دارد .اين فعال سياسي با انتقاد از موضع گيري هايي که در زمان انتخابات عليه احمدي نژاد صورت گرفت ،خاطرنشان کرد:در زمان انتخابات به آقاي احمدي نژاد تهمت مي زدند که قصد انجام کودتا دارد و اکنون نيز چنين مباحثي در خصوص دانشگاه ايرانيان مطرح مي کنند درحالي که بسياري از دانشگاه هاي غيرانتفاعي که مربوط به مسئولين است از ابتداي امر از دفتر رييس جمهوري و ديگر نهادها مبالغ زيادي کمک دريافت کرده اند چراکه بدون اين کمک ها نمي شود دانشگاه راه اندازي کرد بنابراين به عقيده بنده اين بحث هايي اين روزها مطرح مي شود غرض ورزي است.