دسته‌ها
خرید

خرید دستبند سراج: ابلاغ‌هایم برای محاکمه پابرجاست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره شروع اقداماتش در سازمان بازرسی کل کشور گفت: مطالعه پرونده های مفتوحه در سازمان را آغاز کرده ام.به گزارش فارس، قاضی ناصر سراج از روز سه شنبه و پس از انجام تودیع و معارفه رسما کار خود را در سازمان بازرسی کل کشور آغاز کرده است.وی در روز چهارشنبه نیر در دوره جدیدی فعالیت هایش به عنوان رئیس سازمان در جلسه مسئولان قضایی کشور حاضر شد.با توجه به این موضوع مصاحبه ای کوتاه با وی در ۳ محور انجام داده ایم که در زیر می خوانید.مشغول مطالعه پرونده های مفتوحه هستمرئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آغاز فعالیتش و شروع کارش در سازمان بازرسی کل کشور گفت: کار جدی خود را با خواندن پرونده ها شروع کردم.وی ادامه داد: من قاضی بوده ام و هنوز هم قاضی هستم و باید برای آنکه بتوانم درباره یک پرونده نشر درستی بدهم آنرا مطالعه کنم.سراج گفت: البته متأسفانه ماهیت سازمان بازرسی کل کشور این است که نمی توان تا اتمام رسیدگی به یک پرونده درباره آن اظهار نظر رسانه ای کرد.اگر معاونینم تغییر کنند رسانه ها مطلع خواهند شدرئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره تغییر در بنده سازمان بازرسی کل کشور و تغییر معاونینش نیز گفت: نمی توان هر معاونی را بدون شناخت و تجزیه و تحلیل عملکردش تغییر داد.وی افزود: به طور قطع ابتدا بر روی معاونینم بررسی های لازم را انجام می دهم و اگر معاونی هم تغییر کرد آنرا به اطلاع رسانه ها خواهیم رساند.ابلاغ هایم پا برجاست/ فقط معاونت امنیت را رها کردماما قاضی سراج درباره یک موضوع جنجالی دیگر هم اظهار نظر کرد و آنهم چیزی نبود جزء موضوع ابلاغ های ویژه رئیس قوه برای وی.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: روزی که رئیس قوه قضاییه برای من ابلاغ ریاست سازمان را زدند تنها قرار شد دیگر در معاونت سیاسی و امنیت دادستان کل کشور نباشم.وی گفت: با توجه به ابلاغ رئیس قوه قضاییه مابقی ابلاغ هایم پابرجاست و همچنان قاضی پرونده هایی که از گذشته در دست رسیدگی داشتم خواهم بود.به این ترتیب با توجه به گفته های ناصر سراج میتوان نتیجه گرفت متهمان بانک صادرات و مدیر عامل فراری بانک ملی و همچنین مهدی هاشمی و سایر متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به دست قاضی سراج محاکمه خواهند شد.