دسته‌ها
خرید

خرید دستبند تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است.به گزارش تسنیم، ناصر کاشانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل اظهار داشت: دولت گذشته لایحه کاهش ساعات کاری زنان را به کمیسیون ارائه داد که در این هفته این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه با 10 رأی مثبت کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تصویب شد.وی با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل بیشتر مربوط به  بخش دولتی است، ادامه داد: لایحه کاهش ساعات کاری مربوط به تمام زنان نیست بلکه برای قشر خاصی از جمله افرادی که دارای کودک زیر7سال، افراد معلول در خانواده و همسر از کارافتاده، روانی، زن سرپرست خانوار، هستند در نظر گرفته شده است.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این لایحه 8 ساعت از ساعت کاری زنان را که معادل با یک روز کاری این افراد در هفته است را کاهش داده شده است در واقع سات کاری از 44 به 36 ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند که این امری اساسی برای تحکیم خانواده و رسیدگی بیشتر زنان به امور منزل است.کاشانی با اشاره به اینکه کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است ولی باید در کارگرو‌هی خاص بررسی و بعد از تصویب به صحن علنی برود، افزود: این کاهش ساعت کاری زنان شاغل تاثیری بر حقوق دریافتی آنها ندارد و همه چیز مانند گذشته است.وی با بیان اینکه کمسیون اجتماعی به وظایف خود عمل کرده و لایحه ها را به نوبت بررسی می کند، ادامه داد: احتمالاً بعد از تعطیلات موضوع لایحه مدیریت خدمات کشور بررسی و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد که تا آبان آن را تحویل دهیم.