دسته‌ها
خرید

خرید دستبند انتقاد کوهکن از هدیه دولتی به دانشگاه احمدی‌نژاد

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان با بیان اینکه جریان اصولگرایی یک حزب نیست، گفت:‌ اختصاص مبلغ 16 میلیارد تومان در آخرین روزهای دولت دهم به دانشگاه ایرانیان (دانشگاه احمدی‌نژاد) در اذهان عمومی جامعه اثرات بسیار منفی برجای می‌گذارد.محسن کوهکن ‌ر‌‌یزی عضو شورای مرکزی جبهه پیروان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص خبر اختصاص مبلغ 16 میلیارد تومان در آخرین روزهای دولت دهم به دانشگاه ایرانیان (دانشگاه احمدی‌نژاد) گفت: در دولت دهم، بسیاری از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد خود را مستقل معرفی کرده بودند و همیشه از جریان اصولگرایی تبری ‌می‌جستند.وی با بیان اینکه جریان اصولگرایی از هرگونه مباحثی که با مبانی اعتقادی اسلام سازگاری ندارد پرهیز می‌کند تاکید کرد: جریان اصولگرایی یک حزب نیست، به همین دلیل منافع حزبی برایش وجود ندارد که درقبال چنین اقداماتی سکوت کند.کوهکن با دور از شان خواندن چنین اقداماتی از یک دولت اسلامی افزود: اختصاص مبلغ 16 میلیارد تومان در آخرین روزهای دولت دهم به دانشگاه ایرانیان (دانشگاه احمدی‌نژاد) در اذهان عمومی جامعه اثرات بسیار منفی برجای می‌گذارد.عضو شورای مرکزی جبهه پیروان با تاکید بر لزوم پرهیز مسئولین از هرگونه سوء استفاده از جایگاه خود گفت: اگر استفاده از قدرت و مقام برای به دست آوردن برخی امتیاز‌ها نیز توجیه قانونی داشته باشد، مسئولین باید با رعایت اصل پاک‌دستی و دوری از برخی مسائل کاری نکنند که اعتماد مردم نسبت به مسئولین کشور سلب شود.نماینده سابق مردم لنجان با اشاره به متهم کردن جریان اصولگرایی به همدستی در چنین اقداماتی از سوی برخی جریان‌های اصلاح‌طلب، تصریح کرد: اگر این افراد صداقت داشته باشند، می‌بینند که چسباندن این موضوعات به جریان اصولگرایی ممکن نیست؛ چراکه بیشترین منتقدان احمدی نژاد در سال‌های اخیر اصولگرایان بودند.وی در پایان خاطرنشان کرد: حافظه تاریخی مردم، رفتار و انتقادهای جریان اصولگرایی را از عملکردهای نامطلوب دولت دهم فراموش نکرده است.