دسته‌ها
خرید

خرید دستبند کمبود پرستار مرد در بیمارستانها

عضو شورای عالی نظام پرستاری، کمبود پرستار مرد را یکی از چالشهای مهم نظام درمانی کشور عنوان کرد و گفت: حقوق دریافتی پایین پرستاران و سختی کار این حرفه به هیچ عنوان حتی برای خانمها نیز رضایتبخش نیست چه رسد به آقایان که باید چرخ زندگی را بگردانند.به گزارش مهر، سکینه پرستش افزود: متأسفانه کمبود نیروی مرد در سیستم بهداشت و درمان به حدی است که گاهی در یک شیفت کاری حتی یک پزشک مرد هم پیدا نمی کنیم که برخی از کارهای درمانی و مراقبتی که حتماً باید توسط آقایان صورت گیرد را به وی بسپریم، چه رسد به پرستار مرد.وی ادامه داد: به همین دلیل در بیمارستانهای آموزشی مجبوریم از نیروهای آموزش پزشکی نظیر انترن ها استفاده کنیم و برخی خدمات مردانه نظیر سونداژ آقایان و امثالهم را به آنها بسپاریم اما در برخی مراکز که آموزشی نیستند یا حتی در بیمارستانهای آموزشی در برخی شیفتها اصلاً هیچ انترن آقایی هم برای این منظور نداریم.عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به لزوم اجرای طرح انطباق جنسی در مراکز درمانی گفت: در شرایطی که ما برای حداقل ها نیز نیروی پرستار مرد کم داریم صحبت از اجرایی شدن طرح انطباق یک ایده آل دست نیافتی است که با شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد و باید قبل از اجرای این طرح، نسبت جنسی نیروهای نظام سلامت تعدیل شود.وی با اشاره به عدم گرایش پرستاران برای خدمت رسانی در بالین گفت: یکی از بحثها و دغدغه های ما در شورای عالی نظام پرستاری نیز همین مبحث است زیرا حتی در بین خانمهای پرستار نیز تمایلی برای حضور در بالین وجود ندارد و حاضر نیستند در بخشهای درمانی فعالیت کنند.پرستش اضافه کرد: متأسفانه برخی پرستاران بر این باورند که با توجه به سختی کار و مشکلات این عرصه و نامتناسب بودن عایدی و دریافتی شان، اصلاً به صرفه نیست که بخواهند از جسم و روح خود مایه بگذارند و در قبال یک دریافتی ناعادلانه جسم و روح خود را فرسوده کنند.وی افزود: وضعیت دریافتی پرستاران با توجه به سختی کار این حرفه در بالین به هیچ عنوان حتی برای خانم ها نیز رضایتبخش نیست چه رسد به آقایان که به هر حال قرار است، چرخ یک زندگی را بگردانند.عضو شورای عالی نظام پرستار ادامه داد: قطعاً اگر حرفه پرستاری از مظلومیتی که گرفتار آن شده،خارج شود علاوه بر تشویق جوانان برای تحصیل در این رشته، قطعاً فارغ  التحصیلان این رشته نیز با رغبت بیشتری برای فعالیت در این حرفه متمایل می شوند.وی افزود: البته پیش از این بحث سهمیه بندی های خاصی که در رشته پرستاری به نفع خانمها اعمال می کردند تا حدی خود به خود موجب کاهش حضور آقایان در این رشته می شد اما در حال حاضر با تعدیل های صورت گرفته تا حد زیادی این مشکل مرتفع شده است به گونه ای که هم اکنون دانشجویان پسر رشته پرستاری به نسبت یک دهه پیش رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.پرستش اضافه کرد: اما باید با اعمال سیاستهای تشویقی، انگیزه های لازم برای جذب پرستاران به بالین را در مورد تمام فارغ التحصیلان بالاخص آقایان ایجاد کرد تا خدای ناکرده به رغم نیاز مبرم آنها در بخش بالین صرفاً به دلیل اینکه بخواهند چرخ زندگی را بچرخانند، جذب مشاغل غیر مرتبط نشوند.وی افزایش میزان دریافتی و بهبود جو روانی بیمارستانها در جهت ارتقای هویت حرفه ای پرستاران را از جمله عوامل جذب پرستاران به بالین خواند و گفت: البته ما در حال حاضر پرستاران بسیار موفقی هم در عرصه درمان داریم و این طور نیست که اصلاً نباشند اما به نسبت نیاز بسیار کم است و قطعً با بهبود شرایط شاهد حضور هر چه بیشتر پرستاران مرد در بالین و بخش درمان خواهیم بود.عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: البته ما در دولتهای گذشته نیز با طرح پیشنهادهای مختلف خواهان چنین امری بودیم و حتی دستورالعملها و بخشنامه هایی هم در این زمینه تدوین شد اما متأسفانه هیچ گاه این دستورالعملها اجرایی نشدند. لذا انتظار داریم دولت و وزیر بهداشت جدید واقعاً در جهت تدوین و تبیین سیاستهای تشویقی و توجه به خواسته ها و مطالبات به حق پرستار به صورت جدی وارد عمل شوند.پرستش، محاسبه مدت تحصیل به عنوان سابقه کار و اعمال تسهیلات خاص برای مدت سربازی آقایان را از جمله سیاستهای تشویقی مطرح شده در دولتهای گذشته عنوان کرد و گفت: البته این سیاستهای تشویقی نباید صرفاً برای آقایان اعمال شود زیرا ما معتقدیم در مورد خانمها نیز ایجاد انگیزه به شدت مورد نیاز است و خیلی از خانم ها نیز حتی به رغم تحصیل در رشته پرستاری تمایلی به کار ندارند و از همان دوران دانشجویی در پی راه فرار از بخش های درمانی هستند