دسته‌ها
خرید

خرید دستبند مشکل اجرایی نشدن سیاستهای تشویقی جمعیت

رئیس موسسه مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور مشکل اجرایی نشدن سیاستهای تشویقی جمعیت را عدم تخصیص اعتبارات در لایحه بودجه دانست و گفت: افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت زمان نیاز به زمان زیادی دارد و باید سیاستها بطور همه جانبه اجرا شود.به گزارش مهر، محمدجواد محمودی در مورد طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده که در کمیسیون فرهنگی مجلس است، گفت: این طرح همان طرحی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته تدوین شد و در مجلس به صورت کاملتر مطرح شده است.وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در خصوص این طرح عنوان کرده اند که مسیر اجرای آن به سرعت انجام شود، گفت: انتقاد اصلی ایشان نسبت به کند بودن روند رسیدگی به موضوع سیاستهای جمعیتی جدید و همچنین دنبال نمودن سیاستهای تنظیم خانواده با رویکردهای سابق بوده است. در جهت تسریع در تدوین سیاستهای جدید جمعیتی ما حاضر هستیم کمک کنیم.محمودی اظهار داشت: در حال حاضر دو سال از زمان مطرح شدن سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت می گذرد اما هنوز این سیاستها عملی نشده اند و زمانی می توانیم بگوییم که این سیاستها مناسب است که در اجرا نتایج خوبی داشته باشد و همچنین با سرعت بیشتری اجرایی شود.به گفته رئیس موسسه مدیریت جامع جمعیت کشور، مجلس هر چه سریعتر طرحی را که در کمیسیون فرهنگی است تصویب کند تا بتوانیم در جهت حمایت از خانواده اقدامات لازم را انجام دهیم و تنها در این صورت است که سیاست های تشویقی در خانواده ها جواب داده و آنها به سمت فرزندآوری پیش می روند.وی حمایت از خانواده را دلیل مهمی در رشد جمعیت دانست و افزود: ایجاد اشتغال،ارائه تسهیلات ازدواج، مسکن و… از جمله راهکارهای افزایش جمعیت است هر اندازه ای که به خانواده و تشکیل آن کمک کنید، به همان میزان تاثیر گذار است بر افزایش فرزند.محمودی در مورد عدم اجرای این سیاستها گفت: با توجه به اینکه اجرای سیاستها بار مالی زیادی همراه دارد به همین دلیل است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی به مجلس رفته تا نمایندگان مجلس بتوانند اعتبارات لازم را برای اجرای آن در نظر بگیرند.وی در مورد بررسی مجدد لایحه مرخصی زایمان که یکی از طرحهای افزایش جمعیت است، نیز گفت: این مصوبه در حال حاضر در دولت جدید در دست بررسی مجدد است و هنوز متوقف نشده و به دلیل بار مالی زیادی که دارد مورد بررسی قرار می گیرد.محمودی تاکید کرد: مشکل این لایحه این است که اعتبارات زیادی برای اجرا نیاز دارد و مشکل دیگر اینکه در لایحه بودجه 92 اعتباراتی برای اجرای سیاستهای تشویقی در نظر گرفته نشده است و این همان دلیلی است که شورای نگهبان آن را مجددا به مجلس بازگرداند.وی با اشاره به اینکه دولت باید برای اجرای سیاستهای تشویقی بار مالی آن را در نظر بگیرد، گفت: فقط تدوین قانون مطرح نیست و باید مشکل اعتباری آن رفع شود.رئیس موسسه مدیریت جامع جمعیت کشور در مورد کاهش رشد جمعیت نیز گفت: در خصوص رشد جمعیت در حال حاضر مشکلی نداریم و مشکل ما کاهش نرخ باروری است به طوریکه تعداد فرزندان کاهش پیدا کرده است و این موضوع مربوط به یک دهه می شود که استمرار دارد و این مشکلی است که در آینده با چالش مواجه خواهیم شد.محمودی اظهار داشت: رشد جمعیت با روند فعلی ثابت نمی ماند و با توجه به کاهش نرخ باروری که هم اکنون 1.3 است در سال 1415 با روند فعلی، نرخ جمعیت به صفر می رسد و آن زمان است که با چالش جدی مواجه خواهیم شد و در این شرایط جمعیت شناسان معتقدند عرضه نیروی کار کم خواهد شد و همچنین تعداد سربازان و دانشجویان نیز کاهش پیدا می کند و چنانچه هم اکنون به فکر آینده نبوده و سیاست های تشویقی را اجرا نکنیم و نتوانیم جلوی آن را بگیریم به طور حتم در آینده با مشکل اساسی مواجه خواهیم شد و 40 سال دیگر باید کار کنیم تا جمعیت زیاد شود.وی گفت: 40 سال کار کردیم تا توانستیم رشد جمعیت را کاهش دهیم بنابراین برای افزایش جمعیت نیز 40 سال زمان نیاز است.به گفته محمودی، اجرای سیاستهای تشویقی باید بسیار قوی و محکم و همه جانبه باشد و فقط مربوط به سیاستهای اقتصادی نبوده بلکه همزمان با آن باید سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز باید تقویت شود و به سمت تغییر نگرشهای فرهنگی برود.