دسته‌ها
خرید

خرید دستبند شهردار تهران 12 شهریور انتخاب نمی شود

هفته آینده و روز ۱۲ شهریور ۹۲ شورای شهر چهارم شروع به کار می کند. تا پیش از این گفته که شده شهردار در همان روز نخست انتخاب می شود.اما آنطور که احمد دنیامالی عضو شورای شهر به خبرآنلاین می گوید حداقل شهردار در روز نخست انتخاب می شود: شروع جلسه اول ابتدا مراسم خوشامدگویی و افتتاح شروای شهر توسط اعضای جدید است که احتمالا تا ظهر طول می کشد و بعد از آن هم رئیس شورای شهر، هیات رئیسه و اعضای کمیسیون ها انتخاب می شوند.به گفته او در این جلسه بعید به نظر می رسد که شهردار انتخاب شود. البته سرپرستی هم برای شهرداری انتخاب نمی کنیم. احتمالا شهردار جدید شهر تهران در هفته سوم شهریور مشخص می شود.دنیامالی در مورد گزینه احتمالی شهرداری گفت: هنوز در این زمینه به توافق نرسیدم و باید شرایط را سنجید و شهردار را انتخاب کرد.