دسته‌ها
خرید

خرید دستبند انتقال زندانیان تهرانی به ندامتگاه تهران بزرگ

رییس سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: جمعی کثیری از زندانیان تهرانی را از شهر کرج به مجموعه ندامتگاه تهران که واقع در جنوب تهران است منتقل کردیم.غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتقال زندانیان تهرانی که در زندان‌های کرج نگهداری می‌شدند، گفت: انتقال زندانیان تهرانی که در زندان‌های کرج نگهداری می‌شوند از ابتدای مسولیتم در سازمان زندان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: پروژه ندامتگاه تهران بزرگ را تسریع بخشیدیم و علی‌رغم اینکه این پروژه هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است بخشی از سازه‌های آن که آماده بهره‌برداری بود را بهره‌برداری کردیم. تاکنون جمع کثیری از این زندانیان را از کرج به ندامتگاه تهران بزرگ واقع در جنوب تهران منتقل کردیم.رییس سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه و همچنین تکمیل و بهره‌برداری از پروژه اردوگاه محکومان مواد مخدر، اکثریت زندانیان استان تهران که در کرج نگهداری می‌شوند به ندامتگاه‌های استان تهران منتقل خواهند شد. تلاش می‌کنیم که در ارتباط با این دو پروژه دولت محترم تخصیص‌های مناسب را اختصاص دهند تا ما بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.اسماعیلی افزود: اگر تخصیص‌های مناسب اعطاء شود سرعت اجرای پروژه را تقویت می‌کنیم و در آینده ظرفیت مناسبی برای زندانیان استان تهران در خود استان تهران فراهم خواهیم کرد.