دسته‌ها
خرید

خرید دستبند وقتی همه چیز را به صورت وارونه ببینی

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’570′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/6/6/285045_445.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’570′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1377667741708’);دانلود