دسته‌ها
خرید

خرید دستبند نظر نهاوندیان درباره تشکیل اتاق فکر هسته‌ای

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: در خصوص موضوعات حساسی چون مسائل هسته ای مشورت های فراوانی صورت می گیرد.به گزارش خبرنگار مهر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش تبیین مفهوم اعتدال در خصوص تعریف اعتدال گفت: ما به سه مفهوم اعتدال، تعادل و تعامل تاکید داریم. اعتدال در اقتصاد مستلزم رعایت حقوق فردی و در عین حال از خیر جمعی نیز حراست می شود.نهاوندیان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا این خبر صحت دارد که اتاق فکر هسته ای تشکیل شده است پاسخ داد: مشورت های فراوانی در خصوص مسائل حساسی مانند مسئله هسته ای صورت می گیرد به خصوص که دولت بنای کارش بر استفاده از نخبگان و مسئولان دستگاه های مختلف و ایجاد هماهنگی لازم برای یک حرکت ملی است تا تصمیم گیری متمرکز صورت بگیرد.