دسته‌ها
خرید

خرید دستبند شمقدری دفترش را به ایوبی تحویل داد

حجت الله ایوبی رئیس جدید سازمان سینمایی کشور امروز با حضور در دفتر کار خود ساختمان سازمان سینمایی را از جواد شمقدری تحویل گرفت.بدین ترتیب دوران حضور پرحاشیه جواد شمقدری در سازمان سینمایی کشور پایان یافت.